مناسبت ها
   
پیوند های سریع
   
ورود به سیستم
 
 
آمار بازدید
 
مهمانان حاضر در سایت: 5
امروز: 195
هفته جاری: 2306
ماه جاری: 28999
تاکنون: 2379902
 
نظر سنجی
 
عملکرد اداره کل ثبت احوال استان همدان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ تایید  تعداد آرا: 155 نتيجه
 
خبرنامه
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
 
نقشه استان
   
آب و هوا
 
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
مشکل در خواندن RSS
 
اوقات شرعی
   

  »  شرح وظايف سازماني

  شرح وظايف معاون حقوقي و سجلي

-مراقبت در حسن جريان کليه امور سجلي و حقوقي واحدهاي تابعه اداره کل ثبت احوال استان

- همکاري با مدير کل در تعيين خط مشي و تفسير برنامه ها و خط مشي هاي سازمان در امور سجلي و حقوقي براي مسؤلين واحدهاي تابعه و مراقبت در حسن اجراي آنها

- همکاري با مدير کل در تنظيم يا تفسير برنامه هاي مربوط به طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال و تعويض شناسنامه ها و مراقبت در حسن اجراي پروژه هاي مربوط

- همکاري با مدير کل و هماهنگي با معاونت آمار و انفورماتيک در خصوص تهيه اطلاعات آماري کارت ملي و خدمات سجلي

- مراقبت در اجراي صحيح قانون و آئين نامه ثبت احوال،دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان

- بررسي مشکلات و مسائل سجلي و حقوقي واحدهاي تابعه و تهيه دستورالعملها،بخشنامه ها و اطلاعيه هاي سجلي و حقوقي و پاسخ به سوالات واحدهاي تابعه در زمينه مذکور

- سرپرستي امور مربوط به رسيدگي به کار هئيت هاي حل اختلاف واحدهاي تابعه و بررسي آراء صادره از نظر انطباق با مقررات ثبت احوال و وحدت رويه هئيت هاي مذکور

- مراقبت در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در محاکم قضائي و راهنمائي واحدهاي تابعه در قبال دعاوي و تنظيم لوايح دفاعيه

- سرپرستي امور مربوط به جمع آوري آمار و اطلاعات حياتي و تنظيم و طبقه بندي آنها

- همکاري با مدير کل استان در امور مربوط به ارزشيابي کارکنان واحدهاي تابعه

- نظارت بر تکميل پرونده هاي تخلفات و جرايم سجلي کارکنان واحدهاي تابعه و ساير اشخاص و ارجاع و پيگيري آنها در مراجع ذيصلاح با نظر مافوق

- شرکت در سمينارها ، کميسيونها و جلسات مختلف به نمايندگي از طرف مقام مافوق

- انجام ساير امور مرتبط با شغل

شرح وظايف کارشناس امور حقوقي

- تحقيق و مطالعه درقوانين ، آئين نامه ها،تصويب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهيه لوايح دفاعيه از حقوق سازمان در مراجع ذيصلاح

- اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و ساير مقررات ثبت احوال

- تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني ، آئين نامه ها، اساسنامه ها و تصويب نامه هاي مورد نياز سازمان

- تهيه گزارش توجيهي در مورد لوايح قانوني و تصويب نامه هاي مربوط به سازمان

- تهيه و تنظيم پيش نويس قراردادهاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي

- تهيه و تنظيم دادخواستها و لوايح دفاعيه در مسائل حقوقي

- حضور در مراجع قضائي جهت اداي توضيحات و دفاع در قبال دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي به نمايندگي از طرف سازمان

- بررسي و اظهار نظر در مسائل حقوقي و ارائه نظرات مشورتي به مقامات و مسولين سازمان و همچنين به ادارات و واحدهاي تابعه

- بررسي پرونده هاي مطروحه و تهيه پيش نويس اعلام شکايات در رابطه با اتهامات کارکنان دستگاه و ساير اشخاص به مراجع صلاحيتدار

- تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعملهاي حقوقي و قضائي مورد نياز سازمان

- رسيدگي به پرونده هاي مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

- انجام ساير امور محوله مربوط

شرح وظايف کارشناس امور سجلي

- تحقيق و مطالعه درقوانين ، آئين نامه ها،تصويب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهيه لوايح دفاعيه از حقوق سازمان در مراجع ذيصلاح

- اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و ساير مقررات ثبت احوال

- تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني ، آئين نامه ها، اساسنامه ها و تصويب نامه هاي مورد نياز سازمان

- تهيه گزارش توجيهي در مورد لوايح قانوني و تصويب نامه هاي مربوط به سازمان

- تهيه و تنظيم پيش نويس قراردادهاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي

- تهيه و تنظيم دادخواستها و لوايح دفاعيه در مسائل حقوقي

- حضور در مراجع قضائي جهت اداي توضيحات و دفاع در قبال دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي به نمايندگي از طرف سازمان

 - بررسي و اظهار نظر در مسائل حقوقي و ارائه نظرات مشورتي به مقامات و مسولين سازمان و همچنين به ادارات و واحدهاي تابعه

- بررسي پرونده هاي مطروحه و تهيه پيش نويس اعلام شکايات در رابطه با اتهامات کارکنان دستگاه و ساير اشخاص به مراجع صلاحيتدار

- تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعملهاي حقوقي و قضائي مورد نياز سازمان

- رسيدگي به پرونده هاي مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

- انجام ساير امور محوله مربوط

شرح وظايف مسؤل توزيع اوراق سجلي

 - تهيه آمار تعداد شناسنامه ها، اسناد و اوراق سجلي مورد نياز ساليانه استان با توجه به آمار مصرفي سنوات گذشته ميزان افزايش جمعيت و برنامه هاي پيش بيني شده و تکميل فرمهاي پيش بيني نيازها براساس فرمهاي رسيده از واحدهاي تابعه و دستورالعمل مربوطه

- ارسال فرمهاي پيش بيني نيازها به اداره کل اسناد هويتي

- تنظيم فرم هاي درخواست شناسنامه و اوراق سجلي مورد نياز از اداره کل اسناد هويتي با توجه به ميزان مصرف و موجودي

- کنترل دقيق شناسنامه، المثني شناسنامه،اسناد و اوراق سجلي واصله از مرکز از لحاظ تعداد،شماره مسلسل و سري و تنظيم وامضاي صورت مجلس مربوطه با درج کسري و اشتباهات احتمالي و ارسال يک نسخه از آن به اداره کل اسناد هويتي در مهلت مقرر

- ثبت وصول شناسنامه و اوراق سجلي در دفاتر مربوطه و نگهداري آنها

- ارسال و تحويل شناسنامه، المثني شناسنامه،اسناد و اوراق سجلي به واحدهاي تابعه استان حسب درخواست رئيس اداره ثبت احوال يا جانشين او و دستور مقام مافوق و انعکاس مراتب در دفاتر مربوطه

- دريافت صورت جلسه تحويل شناسنامه، المثني شناسنامه، اسناد و اوراق سجلي از واحدهاي تابعه و کنترل آنها

- نظارت بر تحويل و تحول شناسنامه،اوراق سجلي بين واحدهاي تابعه در مواقع ضروري و پيش بيني نشده و تنظيم صورتجلسه مربوطه

- تنظيم و تکميل فرمهاي محاسبه شناسنامه،اوراق و اسناد سجلي مصرفي و موجودي استان براساس فرمهاي واصله از واحدها

 - تنظيم فرمهاي مربوط به شناسنامه ، اسناد و اوراق سجلي باطله جهت ارسال به اداره کل اسناد هويتي

- دريافت صورتجلسات مربوط به شناسنامه،المثني شناسنامه، اسناد و اوراق سجلي مفقوده و مسروقه و اعلام و ارسال آنها به واحدهاي ذيربط در مرکز

انجام ساير مرتبط با شغل

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 165