اخبار سايت اصلي
1398/12/21
  • اطلاعيه در خصوص شيوع ويروس کرونا

    مدير کل ثبت احوال استان همدان جهت حفظ سلامت همکاران و مردم و جلوگيري از شيوع ويروس کرونا اطلاعيه اي به شرح ذيل صادر نمودند.
  • با توجه به شيوع ويروس کرونا و سرعت انتقال اين ويروس و جهت حفظ سلامت همکاران و مردم عزيز استان ، مدير کل ثبت احوال استان همدان اطلاعيه اي به شرح ذيل صادر نمودند.

    اطــــلاعيه

    « ما کرونا را شکست مي دهيم »

    « با توجه به شرايط موجود و نظر به لزوم حذف ترددهاي غير ضرور و تلاش عمومي در راستاي مبارزه با ويروس کرونا ، عليرغم حضور و آمادگي کامل جهت ثبت به موقع وقايع اساسي اعم از ولادت ، وفات و ... در کمترين زمان ممکن ، به منظور افزايش ايمني و حفظ سلامت شهروندان ، از کليه هم استاني هاي عزيز درخواست ميگردد تا اتمام مشکل شيوع ويروس کرونا ، جهت انجام امورات غير ضرور از قبيل درخواستهاي تغيير نام و نام خانوادگي ، تعويض شناسنامه هاي نمونه قديم سالم ، کميسيون هاي تشخيص سن و هيات هاي حل اختلاف وساير امورات سجلي فرعي ، از مراجعه به ادارات ثبت احوال و دفاتر پيشخوان سراسر استان جداً خودداري نمايند »