اخبار سايت اصلي
1397/10/04
  • مسابقه دارت بانوان ثبت احوال همدان

    بمناسبت يکصدمين سال تاسيس ثبت احوال مسابقات دارت بانوان برگزار شد.
  • به گزارش روابط عمومي ثبت احوال استان همدان، به مناسبت يکصدمين سالروز تاسيس ثبت احوال کشور يک دوره مسابقه دارت بانوان در محل اداره کل ثبت احوال استان همدان برگزار گرديد، که در نهايت خانم عزيزي در رتبه اول و خانم رضايي و ظهوري مشترکا در مقام دوم قرار گرفتند.