اداره ثبت احوال شهرستان رزن  
 • معرفي اداره ثبت احوال شهرستان رزن
 • نام و نام خانوادگي رئيس

  علي خداکرمي

  آدرس

  رزن ـ خيابان امام ـ بالاتر از پمپ بنزين

  تلفن

  0812-6222011

  فکس

  0812-6222494

  کد پستي

  65681-13674

  آدرس وب سايت

  www.sabteahval-hm.ir/razan